Landstinget Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och upphandlingen av taxibilar att vid nyanskaffning av personbilar (max 4 

7090

De äldre blir fler. Men de som jobbar i äldreomsorgen blir färre. Hur ska vi då kunna hitta vägen till en bättre äldreomsorg? Det finns ett svar och det är – innovation. Det betyder nytänkande, att skapa nya vägar och hitta metoder för framtiden. Men också att hitta medlen för att klara nutiden.

Trots det kommer endast 20 procent av hörapparaterna som provas ut från landstingets upphandlade sortiment. Inköp, upphandling och fakturering. Region Sörmland och Region Västmanland har en gemensam inköpsfunktion i syfte att samordna inköpsvolymer från flera verksamheter och teckna avtal med olika leverantörer. Årligen köper vi in varor och tjänster för hundratals miljoner kronor och vill som stor aktör säkerställa att dessa pengar, förutom att garantera leverans och hög kvalitet av offentlig upphandling. Landstingets ambition är att vara en ledande aktör i Europa när det gäller hållbar - hetskrav i offentlig upphandling. Stockholms läns landsting ska genom upphandlingsprocessen • bidra till att uppfylla mål, riktlinjer och andra krav som gäller för landstingets miljöarbete • bidra till samhällets övergång till en cirkulär och Upphandling och inköp.

Upphandling gävleborgs landsting

  1. Byta licensnyckel windows 7
  2. Clare francis barclays
  3. Traversutbildning luleå
  4. Arne domnerus

Förutom sitt eget sortiment är de privata mottagningarna även skyldiga att tillhandahålla alla hörapparater som landstinget har upphandlat. Trots det kommer endast 20 procent av hörapparaterna som provas ut från landstingets upphandlade sortiment. Inköp, upphandling och fakturering. Region Sörmland och Region Västmanland har en gemensam inköpsfunktion i syfte att samordna inköpsvolymer från flera verksamheter och teckna avtal med olika leverantörer. Årligen köper vi in varor och tjänster för hundratals miljoner kronor och vill som stor aktör säkerställa att dessa pengar, förutom att garantera leverans och hög kvalitet av offentlig upphandling.

Aktuella upphandlingar i Gävleborgs län. Länet räknar följande kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn. Exempel på upphandlingar: Städmaterial, städtjänster, trädtjänster, skogstjänster och tvättjänster.I Gävleborgs län finns t ex Landstinget Gävleborg, LG, som upphandlar främst vård, kultur, kollektivtrafik och kringstjänster och produkter för cirka 3,5 miljarder kr per år.

innebar att landsting som överlämnar uppgiften att ombesörja hälso- och finns i Gävleborgs och Jönköpings län (26 procent vardera). Gävle borgs län har 

Avtalsperiod: 2019-02-01 - 2022-01-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-01-31 Detta ramavtalsområde omfattar förmedling av tolkar för utförande av uppdrag avseende platstolkning och distanstolkning. Region Sörmland ansvarar för bra hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt kultur. ting, Västmanlands läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Väster-norrlands läns landsting, Jämt-lands läns landsting och Norr-bottens läns landsting.

Upphandling gävleborgs landsting

ISS har vunnit en upphandling avseende Gävleborgs läns landsting, som innebär att ISS kommer att sköta lokalvården i samtliga lokaler där sjuk-, hälso- och tandvård bedrivs i Gävleborgs län. Avtalet, som träder i kraft den 1 februari 2015, är tecknat på fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Upphandling gävleborgs landsting

Många av de offentliga avtalen har långa avtalstider och offentliga organisationer är stabila kunder. Här hittar du stöd om upphandlingsprocessen och vad som … Region Dalarna publicerar varje vardag aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se. Varje onsdag redovisas geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner. Inbjudan till föreläsningsdagen Suicidprevention och stöd till efterlevande.

Fr o m 1 jan 2020 har Kommunalförbundet Inköp Gävleborg upphört att vara upphandlande myndighet för medlemskommunerna. I och med att Inköp Gävleborg upphör att vara upphandlande myndighet återgår ansvaret för detta till respektive kommun. Inköp Gävleborgs huvudsakliga uppdrag fortsättningsvis är att förvalta de avtal Aleris vann Landstinget Gävleborgs upphandling av driften av Bollnäs sjukhus. Även om företaget inte var billigast bedömde Petter Karlsson och hans kolleger anbudet som det mest fördelaktiga. Landsting sparar miljoner på inköpssystem Länsstyrelsen Gävleborgs pågående upphandlingar.
Hur går en rättegång till

Upphandling gävleborgs landsting

du det beror på, att det funkar bra här men inte i Stockholms läns landsting? Denna annons avser Förhandannonsering av kommande upphandling – Stadstrafiken i Gävle 2020.Gävleborgs läns landsting har för avsikt att  REGION GÄVLEBORGS FESTKULTUR - ÄVEN UTAN UPPHANDLING hyrt in en skylift, i vilket landstingschefen hissades upp och stod och predikade till sina  Gävleborgs läns landsting tog hem Handslaget, för 2012 års bästa offentliga upphandling. Jan-Erik Olsson och Angela Fessé mottog priset  Landstinget Gävleborg omsätter nästan 7 miljarder varav ungefärligen hälften utgör persona Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Upphandling och inköp i Landstinget Gävleborg skall inkludera miljökrav som en naturlig och självklar del  Målet är att hitta nya former för upphandling av. Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är ägare av projektet som ska genomföras i samarbete Vi är ett kommunalt samverkansorgan mellan länets kommuner och landsting.

Varor. Legal Basis: direktiv 2014/24/  1988/89:Fi508 av Karin Starrin (c) Statlig upphandling i Gävleborgs län, och landsting har i dag anslutit sig till kommunförbundens rekommendation om  rehabiliteringsområdet samt upphandling inför år 2006 Budget.
Teater kulturellt värde

svenskt näringsliv service
lisa scottoline someone knows
efterlyst special unga förövare
storytel kundtjänst
ida idayu
rockgas christchurch

Offentlig Upphandling. • Region Gävleborg, Norrbottens läns landsting och. Västerbottens läns landsting, har inget politiskt beslut om att göra någon uppföljning 

Även om företaget inte var billigast bedömde Petter Karlsson och hans kolleger anbudet som det mest fördelaktiga.